Influențarea deciziilor și politici publice

„Îşi merită viaţa, libertatea numai acela ce zilnic şi le cucereşte neîncetat.” (Goethe)

Legi, amendamente, ordonanţe, ordine, hotărâri, norme de aplicare, rezoluţii, directive, memorandumuri, proiecte, propuneri, rezoluții, rapoarte, note, toate într-un puhoi care vine şi nu se mai opreşte... Cine le poate ţine socoteala? Autoritatea se bazează în săvârşirea abuzurilor exact pe faptul că cei afectaţi - cetăţenii - au aversiune faţă de „limbajul hârtiilor” şi se simt neputincioşi în faţa unor termeni specifici.

Aparent trecând printr-un proces democratic, actele normative sunt adoptate fără transparență și după un traseu sinuos. Astfel, de cele mai multe ori noi aflăm prea târziu despre faptul că am fi putut interveni pentru a ne spune opinia şi a schimba în bine legile.

PRO VITA Bucureşti monitorizează activitatea aleşilor şi reprezentanţilor cetăţenilor români și nu numai şi intervine pentru a apăra valorile și principiile sale statutare, printr-un mecanism democratic de a lua parte la decizii și a le influența.

De asemenea formulăm propuneri de politici publice, adică seturi de măsuri concrete, cu scopuri și obiective formulate în funcție de anumite norme și valori, în căutarea deciziilor care urmăresc îmbunătățirea unei situații considerate de interes public.

Concret, PRO VITA unește eforturi și sinergii pentru a obține o reformă a legislației care atacă, subminează, devalorizează sau neagă demnitatea persoanei umane, familia tradițională și viața umană.

Instituțiile monitorizate: organele legiuitoare (Parlamentul României, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei); organele administrației publice centrale - Guvernul României / Ministerele; misiunea României la ONU etc.

Organizația este acreditată la Camera Deputaților și înregistrată în Registrul de transparență al Comisiei Europene.

Nr. Titlu articol Afişări
1 Raportul special privind Libertatea religioasă sau a credinței (ONU) 54
2 Parteneriatul civil IV-V (Parlamentul României) 1001
3 Declarația privind avortul recomandat din punct de vedere medical (Asociația Medicală Mondială) 1154
4 Reuniunea grupului de experți - Surogație maternă și parentalitate (Conferința de la Haga privind Dreptul Internațional Privat) 1302
5 Raportul anual privind situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (Parlamentul European) 1509
6 Comentariul general nr. 6 la articolul 5 al Convenției pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Organizația Națiunilor Unite) 1806
7 Transplantul uman (Parlamentul României) 2084
8 Comentariul general nr. 36 la articolul 6 al Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (Organizația Națiunilor Unite) - partea a II-a 2239
9 ACTUALIZAT Reproducerea umană asistată medical (Parlamentul României) 8568
10 Comentariul General nr. 20 cu privire la implementarea drepturilor copilului adolescent (Organizația Națiunilor Unite) 2383
11 Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse (Guvernul) 2667
12 Drepturile copilului și surogația (Raportul Sutter / Consiliul Europei) 2624
13 Parteneriatul civil III (Parlamentul României) 2903
14 Planul multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (Guvernul) 3226
15 Observații preliminare - Propunere de lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down (Parlamentul României) 3284
16 Măsuri pentru politici publice privind familia - 50 de propuneri (contribuție pentru Coaliția pentru Familie) 3821
17 Finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro și embriotransfer (Parlamentul României) 3506
18 Consultări pentru Bugetul de stat 2016 (Guvernul României) 3544
19 Drepturile omului și probleme etice legate de surogație (Raportul Sutter / Consiliul Europei) 3225
20 Resolution 29/22 on the Protection of the Family (United Nations) 2993
21 General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (United Nations) 4075
22 Strategia UE pentru egalitatea între bărbați și femei post-2015 (Raportul Noichl / Parlamentul European) 3830
23 Parteneriatul civil II (Parlamentul României) 3808
24 Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (Raportul Tarabella / Parlamentul European) 4334
25 Recunoașterea delfinilor ca persoane non-umane (Parlamentul României) 3685
26 Statutul orei de religie (Parlamentul României) 5118
27 Modificarea Legii privind prevenirea şi combaterea pornografiei (Parlamentul României) 4091
28 Reglementarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (Rap. Liese / Parlamentul European) 3939
29 Reglementarea testelor clinice (Raportul Willmott / Parlamentul European) 4001
30 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 (Ministerul Muncii) 3964
31 Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen (Raportul Honeyball / Parlamentul European) 4011
32 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 (Guvernul) 4349
33 Foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (Raportul Lunacek / Parlamentul European) 3918
34 Parteneriatul civil I (Parlamentul României) 4371
35 Drepturi sexuale și reproductive (Raportul Estrela / Parlamentul European) 4140
36 Genicidul: Femeile lipsă? (Raportul Paapadopoulou / Parlamentul European) 4018
37 Promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor (Raportul Andrikiene / Parlamentul European) 4122
38 REVIZUIREA CONSTITUȚIEI României (Parlamentul) 4711
39 Relațiile UE - China (Raportul Belder / Parlamentul European) 4189
40 Situația femeii în Africa de Nord (Raportul Costa / Parlamentul European) 4022
41 Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (Raportul Liotard / Parlamentul European) 3888
42 Eliminarea formelor de violență împotriva femeilor (Parlamentul European) 3901
43 Combaterea traficului de organe (Raportul Marquet/Consiliul Europei) 4307
44 Finanțarea cercetării pe embrion (Programul „Orizont 2020” / Parlamentul European) 5192
45 Înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină (Parlamentul României) 5417
46 Reproducerea umană asistată medical cu terț donator (Parlamentul României) 4496
47 Draft recommendation on the rights and legal status of children and parental responsibilities (Council of Europe) 387
48 Selecția pre-natală a sexului (Raportul Stump / Consiliul Europei) 4823
49 Înregistrarea și declararea nou-născutului (Guvernul) 4964
50 Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records (European Commission) 361
51 "Legalizarea prostituției" (Parlamentul României) 5391
52 Bugetul UE pe anul 2011 (Parlamentul European) 5799
53 Obiecția de conștiință în practica medicală (Consiliul Europei) 5965
54 Interzicerea clonării umane (Parlamentul României) 5624
55 Testarea pe animale (Parlamentul European) 5323
56 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - amendare (Parlamentul României) 5427
57 Susţinerea cresterii natalităţii (Parlamentul României) 6097
58 Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (Gross report / Parliamentary Assembly of the Council of Europe) 3529
59 Legea adopţilor - amendare (Oficiul Român pentru Adopții) 5555
60 Alocaţia de stat pentru copii - amendare (Parlamentul României) 5877
61 Concediul pentru sarcină şi lăuzie - amendare (Parlamentul României) 5509
62 Resolution on the situation of fundamental rights in the EU 2004-2008 (European Parliament) 259
63 Proposed Amendment 45a (European Parliament Annual Report on Human Rights) 124
64 Noul Cod Penal (Parlamentul României) 7370
65 Lege privind reforma în sănătate - acordul prezumat la donarea de organe (Parlamentul României) 10618
66 Political Declaration Regarding Sexual Orientation and Identity (United Nations) 125
67 Relaxarea legislației privind avortul (Guvernul României, Președinția) 5893
68 Accesul la avort fără risc şi legal în Europa (Consiliul Europei) 6536

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography