Influențarea deciziilor și politici publice

„Îşi merită viaţa, libertatea numai acela ce zilnic şi le cucereşte neîncetat.” (Goethe)

Legi, amendamente, ordonanţe, ordine, hotărâri, norme de aplicare, rezoluţii, directive, memorandumuri, proiecte, propuneri, rezoluții, rapoarte, note, toate într-un puhoi care vine şi nu se mai opreşte... Cine le poate ţine socoteala? Autoritatea se bazează în săvârşirea abuzurilor exact pe faptul că cei afectaţi - cetăţenii - au aversiune faţă de „limbajul hârtiilor” şi se simt neputincioşi în faţa unor termeni specifici.

Aparent trecând printr-un proces democratic, actele normative sunt adoptate fără transparență și după un traseu sinuos. Astfel, de cele mai multe ori noi aflăm prea târziu despre faptul că am fi putut interveni pentru a ne spune opinia şi a schimba în bine legile.

PRO VITA Bucureşti monitorizează activitatea aleşilor şi reprezentanţilor cetăţenilor români și nu numai şi intervine pentru a apăra valorile și principiile sale statutare, printr-un mecanism democratic de a lua parte la decizii și a le influența.

De asemenea formulăm propuneri de politici publice, adică seturi de măsuri concrete, cu scopuri și obiective formulate în funcție de anumite norme și valori, în căutarea deciziilor care urmăresc îmbunătățirea unei situații considerate de interes public.

Concret, PRO VITA unește eforturi și sinergii pentru a obține o reformă a legislației care atacă, subminează, devalorizează sau neagă demnitatea persoanei umane, familia tradițională și viața umană.

Instituțiile monitorizate: organele legiuitoare (Parlamentul României, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei); organele administrației publice centrale - Guvernul României / Ministerele; misiunea României la ONU etc.

Organizația este acreditată la Camera Deputaților și înregistrată în Registrul de transparență al Comisiei Europene.

Nr. Titlu articol Afişări
1 Măsuri de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 după 15.05.2020 (Ministerul de Interne) 309
2 Raportul special privind Libertatea religioasă sau a credinței (ONU) 152
3 Parteneriatul civil IV-V (Parlamentul României) 1126
4 Declarația privind avortul recomandat din punct de vedere medical (Asociația Medicală Mondială) 1273
5 Reuniunea grupului de experți - Surogație maternă și parentalitate (Conferința de la Haga privind Dreptul Internațional Privat) 1414
6 Raportul anual privind situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (Parlamentul European) 1634
7 Comentariul general nr. 6 la articolul 5 al Convenției pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Organizația Națiunilor Unite) 1909
8 Transplantul uman (Parlamentul României) 2211
9 Comentariul general nr. 36 la articolul 6 al Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (Organizația Națiunilor Unite) - partea a II-a 2366
10 ACTUALIZAT Reproducerea umană asistată medical (Parlamentul României) 8721
11 Comentariul General nr. 20 cu privire la implementarea drepturilor copilului adolescent (Organizația Națiunilor Unite) 2504
12 Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse (Guvernul) 2783
13 Drepturile copilului și surogația (Raportul Sutter / Consiliul Europei) 2730
14 Parteneriatul civil III (Parlamentul României) 3010
15 Planul multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (Guvernul) 3358
16 Observații preliminare - Propunere de lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down (Parlamentul României) 3398
17 Măsuri pentru politici publice privind familia - 50 de propuneri (contribuție pentru Coaliția pentru Familie) 3952
18 Finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro și embriotransfer (Parlamentul României) 3615
19 Consultări pentru Bugetul de stat 2016 (Guvernul României) 3655
20 Drepturile omului și probleme etice legate de surogație (Raportul Sutter / Consiliul Europei) 3326
21 Resolution 29/22 on the Protection of the Family (United Nations) 3113
22 General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (United Nations) 4190
23 Strategia UE pentru egalitatea între bărbați și femei post-2015 (Raportul Noichl / Parlamentul European) 3943
24 Parteneriatul civil II (Parlamentul României) 3909
25 Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (Raportul Tarabella / Parlamentul European) 4454
26 Recunoașterea delfinilor ca persoane non-umane (Parlamentul României) 3799
27 Statutul orei de religie (Parlamentul României) 5265
28 Modificarea Legii privind prevenirea şi combaterea pornografiei (Parlamentul României) 4205
29 Reglementarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (Rap. Liese / Parlamentul European) 4052
30 Reglementarea testelor clinice (Raportul Willmott / Parlamentul European) 4115
31 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 (Ministerul Muncii) 4076
32 Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen (Raportul Honeyball / Parlamentul European) 4135
33 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 (Guvernul) 4472
34 Foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (Raportul Lunacek / Parlamentul European) 4021
35 Parteneriatul civil I (Parlamentul României) 4506
36 Drepturi sexuale și reproductive (Raportul Estrela / Parlamentul European) 4260
37 Genicidul: Femeile lipsă? (Raportul Paapadopoulou / Parlamentul European) 4124
38 Promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor (Raportul Andrikiene / Parlamentul European) 4225
39 REVIZUIREA CONSTITUȚIEI României (Parlamentul) 4826
40 Relațiile UE - China (Raportul Belder / Parlamentul European) 4299
41 Situația femeii în Africa de Nord (Raportul Costa / Parlamentul European) 4134
42 Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (Raportul Liotard / Parlamentul European) 4003
43 Eliminarea formelor de violență împotriva femeilor (Parlamentul European) 4010
44 Combaterea traficului de organe (Raportul Marquet/Consiliul Europei) 4423
45 Finanțarea cercetării pe embrion (Programul „Orizont 2020” / Parlamentul European) 5319
46 Înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină (Parlamentul României) 5545
47 Reproducerea umană asistată medical cu terț donator (Parlamentul României) 4615
48 Draft recommendation on the rights and legal status of children and parental responsibilities (Council of Europe) 493
49 Selecția pre-natală a sexului (Raportul Stump / Consiliul Europei) 4933
50 Înregistrarea și declararea nou-născutului (Guvernul) 5076
51 Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records (European Commission) 446
52 "Legalizarea prostituției" (Parlamentul României) 5503
53 Bugetul UE pe anul 2011 (Parlamentul European) 5903
54 Obiecția de conștiință în practica medicală (Consiliul Europei) 6074
55 Interzicerea clonării umane (Parlamentul României) 5725
56 Testarea pe animale (Parlamentul European) 5427
57 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - amendare (Parlamentul României) 5523
58 Susţinerea cresterii natalităţii (Parlamentul României) 6199
59 Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (Gross report / Parliamentary Assembly of the Council of Europe) 3637
60 Legea adopţilor - amendare (Oficiul Român pentru Adopții) 5673
61 Alocaţia de stat pentru copii - amendare (Parlamentul României) 5969
62 Concediul pentru sarcină şi lăuzie - amendare (Parlamentul României) 5607
63 Resolution on the situation of fundamental rights in the EU 2004-2008 (European Parliament) 325
64 Proposed Amendment 45a (European Parliament Annual Report on Human Rights) 186
65 Noul Cod Penal (Parlamentul României) 7488
66 Lege privind reforma în sănătate - acordul prezumat la donarea de organe (Parlamentul României) 10760
67 Political Declaration Regarding Sexual Orientation and Identity (United Nations) 193
68 Relaxarea legislației privind avortul (Guvernul României, Președinția) 5996
69 Accesul la avort fără risc şi legal în Europa (Consiliul Europei) 6645

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography