Vive la France! Et la Famille! Manifestație de solidaritate cu mișcarea franceză pentru familie
Duminică, 14 Iulie 2013 00:00

Câteva zeci de cetățeni francezi, împreună cu două organizații românești, Asociația „Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” - filiala din București și Fundația „Ioan Bărbuș”, au organizat astăzi un miting de solidaritate cu La Manif Pour Tous din Franța, mișcare masivă de protest împotriva legiferării căsătoriilor homosexualilor, lege care are drept consecință încălcarea drepturilor copiilor prin “producția” și plasarea lor unor cupluri homosexuale.

Din comunicatul de presă al protestului din București: „Legea Taubira din Franța deschide, între altele, ușa recurgerii la procrearea asistată medical și la mame purtătoare spre a furniza copii „familiilor” de homosexuali. Acești copii vor fi „fabricați” din start fără șansa de a avea tată și mamă – lăsând la o parte faptul că procedurile medicale implicate în acest demers ridică grave probleme morale în ceea ce privește respectul datorat vieții, integrității fizice și demnității tuturor ființelor aparținând speciei umane.”

Galerie foto

Citiți mai jos pentru a afla mai multe despre legea Taubira, protestele din Franța și reacția violentă a autorităților franceze.

 

 

CUVÂNTUL ORGANIZATORILOR

Legea socialistă a „căsătoriei” homosexualilor, numită și legea Taubira, după numele ministrului socialist al justiției, Christiane Taubira, a fost impusă sub sloganul „Mariage Pour Tous” („Căsătoria Pentru Toți”).

Această lege, care are ambiția de a reproiecta instituția de bază a societății, consacrată de legea naturală și de milenii de civilizație, a fost adoptată cu numeroase vicii procedurale, refuzându-se orice consultări cu cei de altă opinie, și fără a se ține seamă de cererea semnată de 700.000 de cetățeni de a se convoca un referendum.

Prin permiterea adopției de copii de către „familii” homosexuale, legea Taubira acordă prioritate unui așa-zis „drept” al acestora de a avea copii, față de interesul fundamental al copiilor, acela de a avea un tată și o mamă.

Legea Taubira din Franța deschide, între altele, ușa recurgerii la procrearea asistată medical și la mame purtătoare spre a furniza copii „familiilor” de homosexuali. Acești copii vor fi „fabricați” din start fără șansa de a avea tată și mamă – lăsând la o parte faptul că procedurile medicale implicate în acest demers ridică grave probleme morale în ceea ce privește respectul datorat vieții, integrității fizice și demnității tuturor ființelor aparținând speciei umane.

Mișcarea de protest împotriva legii Taubira este cunoscută sub denumirea „La Manif Pour Tous”, LMPT („Manifestația Pentru Toți”). Ea a mobilizat milioane de cetățeni, care au manifestat pașnic, împreună cu familiile lor, în deplin respect față de cadrul legal.

Presa franceză și internațională, ca de obicei favorabilă stângii, neputând să ignore milioane de manifestanți, îi descrie drept „grupuri marginale”, „homofobe”, „fanatic-religioase”, iar autoritățile socialiste recurg la manipulări grosolane privind numărul participanților la manifestații.

Încă și mai grave sunt însă brutalitățile polițienești împotriva protestatarilor, arestările abuzive (de exemplu, pentru vina de a purta un tricou cu sigla LMPT- reprezentând o familie formată din tată, mamă și copii) și chiar detenția politică (v. cazul lui Nicolas Bernard Busse, condamnat la închisoare). Deriva spre „democrația dirijată” a socialiștilor francezi pare să se îndrepte spre modelul Rusiei lui Putin sau al Turciei lui Erdogan. Scala represiunilor a determinat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei să instituie o procedură de monitorizare a Franței prin rezoluția 13225, privind „gravele încălcări ale drepturilor omului și statului de drept în Franța” și să cheme autoritățile franceze (împreună cu cele turce) la ordine, prin rezoluția 1947 privind „manifestațiile și amenințările la adresa libertății de întrunire, libertății presei și libertății de exprimare”, rezoluție care condamnă folosirea disproporționată a forței față de manifestațiile populare.

În data de 14 iulie, de ziua națională a Franței, au loc în întreaga lume manifestări de solidarizare cu protestatarii francezi și cu victimele abuzurilor polițienești din această țară.

http://www.asociatiaprovita.ro/
http://inliniedreapta.net/
http://www.lamanifpourtous.fr/fr/

Ne solidarizăm cu manifestanții care protestează în Franța împotriva legiferării de către guvernul socialist a „căsătoriei” homosexualilor și a adopției de copii de către aceștia. Suntem și noi, românii, alături de francezi, în apărarea familiei constituite pe baza căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Apărăm libertatea și respingem experimentele sociale iresponsabile, impuse de Stat prin metode polițienești.

Legea socialistă nu poate schimba realitatea determinată de natură – aceea că, pentru a concepe și a naște un copil, e nevoie de doi părinți, un bărbat și o femeie, și că cel mai bine pentru copii este ca ei să fie crescuți de tatăl și de mama lor. Totuși, această lege va avea efecte, iar ele vor fi dezastruoase pentru societate, afectând grav instituția sa fundamentală, consacrată de legea firii și de milenii de civilizație. Este un experiment iresponsabil făcut pe viu, pe o întreagă societate, dar mai ales pe copii. Iar consecințele sale nici măcar nu pot fi calculate.

Așa cum în trecutul nu prea îndepărtat, francezii s-au mobilizat pentru apărarea satelor românești amenințate de distrugere de regimul comunist al lui Ceaușescu, și au lansat mișcarea masivă, rămasă în istorie și în memoria noastră ca „Opération Villages Roumains”, astăzi, când familiile franceze sunt amenințate de reproiectarea socialistă a lui Hollande, ne solidarizăm și noi cu francezii.

După cum legalizarea „căsătoriei” homosexualilor în Franța nu a fost determinată de vreo necesitate socială, de voința cetățenilor, ci de considerente pur ideologice, și de apetitul pentru putere al unui grup ce se consideră iluminat, cu siguranță impunerea ei va fi încercată și în România, deși nici aici ea nu este dorită de majoritatea societății, ci de grupuri care „știu mai bine” decât poporul „pupător de moaște”.

Ne exprimăm admirația și recunoștința față de această Franță care luptă cu atâta curaj pentru apărarea familiei, libertății și civilizației.

Să învățăm de la ei să facem să vorbească majoritatea, de obicei tăcută, a cetățenilor normali, atașați familiei și moștenirii creștine.

Să învățăm de la ei să nu așteptăm ca alții să o facă în locul nostru – liderii politici, jurnaliștii, care și la noi, și la ei, sunt ocupați cu alte treburi, incapabili să înțeleagă situația, sau lipsiți de curaj.

Să nu ne lăsăm amăgiți de iluzia că ingineriile sociale precum legea Taubira sunt expresia progresului inexorabil și condiția pentru a ne putea număra în rândul țărilor avansate și prospere. Marile realizări ale civilizației occidentale, marea cultură, dezvoltarea materială, libertatea politică și economică au fost construite pe fundamentul religios și moral iudeo-creștin, pe Decalog. Istoria arată că ingineriile sociale și decadența morală au avut efecte dezastruoase și în plan economic. Nu întâmplător administrațiile socialiștilor Zapatero și Hollande au cele mai proaste rezultate economice.

Inițiativele precum căsătoria homosexualilor nu au nimic de-a face cu civilizația occidentală, ci cu subminarea ei. Adevăratul spirit occidental, de la care ar trebui să ne inspirăm, nu este cel exprimat de guvernul socialist francez, prin legea Taubira, ci de mișcarea LMPT, prin protestele împotriva acestei legi.

Confruntarea din Franța în jurul legii Taubira nu este între „homofili” și „homofobi”, nici între „progres” și „înapoiere”, ci între adepții revoluției culturale și apărătorii fundamentelor civilizației iudeo-creștine.

Mișcările de tip gay-rights, cele care susțin revoluția sexuală, avortul, eutanazia, etc, nu sunt nici spontane, nici nu țin de civilizația și cultura occidentală. Sunt contraculturale, se îndreaptă împotriva acestei civilizații. Ele țin de mentalitatea revoluționară, de dorința unei minorități de tip leninist de a obține putere absolută, sub pretextul unui ideal utopic – distrugerea lumii vechi și construirea uneia noi, fără imperfecțiuni. În sens religios, este vorba de revolta gnostică împotriva realității, a creației lui Dumnezeu, de dorința de a prelua controlul. Din punct de vedere istoric, aceste mișcări sunt legate de totalitarismele secolului XX, comunismul și nazismul. Politic, în prezent, această agendă este susținută în Occident de reprezentanții și moștenitorii politici ai extremei stângi din anii 68. Este vorba de „marxismul cultural”.

O eroare și mai mare ar fi însă aceea de a lăsa apărarea fundamentelor civilizației pe seama unor grupuri extremiste, antioccidentale, de inspirație dughinistă. Regimul Putin, moștenitor nostalgic al URSS -„Imperiul Răului” care a făcut tot posibilul pentru a distruge creștinismul în partea de lume pe care o ocupa, și de a-l submina în lumea liberă -se pretinde astăzi apărătorul creștinătății și al tradiției de Occidentul cel decăzut, pentru a-și justifica ambițiile de refacere a imperiului sovietic.

Să nu ne lăsăm ispitiți de ipocrita invocare a valorilor și tradiției de către dușmanii Occidentului, nici de minciunile „progresiștilor” care subminează civilizația occidentală.

Să ne alăturăm celor care o apără cu adevărat. Să apărăm astăzi familiile franceze, alături de LMPT, astfel apărăm și viitorul familiilor noastre, libertatea și civilizația.

-

SCRISOARE DE PROTEST

adresată Prim-ministrului Republicii Franceze, împotriva violărilor repetate ale drepturilor omului și democrației în Franța

Excelența voastră,

Organizațiile semnatare ale prezentei scrisori doresc să vă transmită alerta și preocuparea lor cu privire la cazurile de violare a drepturilor omului care se petrec în această perioadă în Franța, odată cu o serioasă alunecare spre practici totalitare care nouă, românilor, ne sunt binecunoscute.

Într-o atmosferă tensionată de dificultățile economice și sociale și în contextul dezbaterilor parlamentare asupra proiectului de lege privind așa-zisa „căsătorie pentru toți” („legea Taubira”), precum și ulterior promulgării legii, milioane de francezi din Paris și alte orașe au demonstrat și demonstrează într-un spirit pașnic, familial și în cadru legal, încă din noiembrie 2012. Manifestanții sunt victime ale violenței de mai multe feluri, de la atacuri armate și până la represiuni brutale și neprovocate din partea poliției, incluzând utilizarea abuzivă a gazelor lacrimogene și câteva sute de arestări.

Cel mai grav este cazul lui Nicolas Bernard Busse, participant la un protest de stradă absolut pașnic, condamnat la 2 luni de închisoare cu executare și amendă de 1.000 euro pentru infracțiuni discutabile: „rebeliune” și refuzul de a se lăsa amprentat.

Împreună cu colegii noștri din mișcarea „La Manif Pour Tous” din Franța și alte țări, solicităm oprirea represiunii autorităților asupra opozanților acestei legi, impusă antidemocratic de grupări contraculturale agresive, și care nu a făcut altceva decât să agraveze problemele din societatea franceză, învrăjbind cetățenii unii contra altora.

Mai atragem atenția și asupra următoarelor stări de fapt, care de asemenea constituie, în opinia noastră, evenimente fără precedent pentru „patria drepturilor omului”, Franța. Unele dintre acestea au fost documentate în Rezoluția 1947 (2013) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei:

 • Dreptul de a protesta formal este restricționat. Evenimentele sociale spontane sunt aspru pedepsite. Sunt deja de notorietate cazuri de amendare a purtătorilor de tricouri cu imaginea unei familii sau de confiscare a steagurilor tricolore;
 • Rămân nesancționate amenințări sau chiar fapte de agresiune asupra manifestanților, precum și acte flagrant contrare bunelor moravuri, comise de grupări extremiste de stânga (tip „Femen”), inclusiv în locașe de cult;
 • Procesul constituțional și legislativ a fost viciat. Solicitarea scrisă a unui număr de 700.000 de cetățeni de organizare a unei consultări populare a fost ignorată;
 • Consultările publice privind „legea Taubira” au fost dezechilibrate prin refuzul autorităților și în special al președintelui Hollande de a dialoga cu reprezentanții manifestanților și ai cultelor;
 • Datele și informațiile despre amploarea manifestațiilor cetățenești au fost manipulate de către autorități, în scopul dezinformării, inclusiv prin trucarea, în repetate rânduri, a înregistrărilor video-foto.

Făcută publică la București, azi 12 iulie 2013, cu ocazia vizitei în România a Prim-ministrului Franței, dl. Jean-Marc Ayrault

Semnatari:

 • Fundația Ioan Bărbuș
 • Asociația PRO VITA filiala București
 • Asociația „Alianța Familiilor din România”
 • Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România
 • Asociația „Barasabii”
 • Asociația „Rost”
 • Asociaţia pentru Revigorarea Tradiţiei
 • Alianța pentru Demnitate Națională
 • Asociația Cercul Studențesc „Floarea de foc”
 • Asociația pentru Cultură și Educație „Sf. Daniil Sihastrul”
 • Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români - filiala Tg Jiu
 

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

doneaza doi la suta din impozit pentru provita

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube provita bucuresti la vimeo

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography